پزشکان

دکتر ویکتور پاتل

قلب و عروق

09123456789

دکتر بلا جیمز

ریوی

09123456789

دکتر اولیویا راموس

دندانی

09123456789

دکتر آلینا بانک

اطفال

09123456789

دکتر گریس تیلور

ریوی

09123456789

دکتر سارا سندرز

آزمایشگاه

09123456789